Politik om beskyttelse af personlige oplysninger1. DEFINITION OG KARAKTER AF PERSONOPLYSNINGER

Når du bruger vores websted, kan vi bede dig om at give os personlige oplysninger om dig.

Udtrykket "personoplysninger" henviser til alle data, der identificerer en person, hvilket omfatter dit navn, efternavn, pseudonym, foto, postadresse og e-mailadresse, telefonnumre, fødselsdato, data om dine transaktioner på webstedet, oplysninger om dine køb og abonnementer, kreditkortnumre og alle andre oplysninger, som du vælger at videregive om dig.

2. FORMÅLET MED DETTE CHARTER

Dette charter har til formål at informere dig om de midler, vi bruger til at indsamle dine personlige oplysninger, under nøje overholdelse af dine rettigheder.

Vi informerer dig om, at vi i forbindelse med indsamling og forvaltning af dine personlige oplysninger overholder lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om behandling af personoplysninger, registre og frihedsrettigheder i den gældende version.

3. IDENTITETEN PÅ DEN PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR DATAINDSAMLINGEN

Den ansvarlige for indsamlingen af dine personoplysninger er ShopRunBack SAS, der er registreret i handels- og selskabsregistret i Paris under nummer RCS 800 171 860 00029, med hjemsted 59 rue des Petits Champs 75001 Paris, Frankrig.

4. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personlige oplysninger indsamles for at opfylde et eller flere af følgende formål:

 • Administrere din adgang til visse tjenester, der er tilgængelige på webstedet, og deres brug,
 • Udføre operationer i forbindelse med kundeadministration vedrørende kontrakter, ordrer, leverancer, fakturaer, loyalitetsprogrammer og overvågning af kunderelationer,
 • Udgør en fil over registrerede medlemmer, brugere, kunder og potentielle kunder,
 • Til at sende nyhedsbreve, opfordringer og reklamebeskeder. Hvis du ikke ønsker det, giver vi dig mulighed for at give udtryk for dit afslag på dette spørgsmål, når vi indsamler dine oplysninger;
 • Udvikle statistik over forretning og fremmøde for vores tjenester,
 • tilrettelægge konkurrencer, lotterier og alle salgsfremmende aktiviteter, undtagen onlinespil, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden for onlinespil,
 • Styring af forvaltningen af folks holdninger til produkter, tjenester eller indhold,
 • Håndtering af ubetalte regninger og potentielle retssager vedrørende brugen af vores produkter og tjenester,
 • Overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Når vi indsamler dine personoplysninger, informerer vi dig om, hvorvidt visse oplysninger skal være obligatoriske eller frivillige. Vi fortæller dig også, hvilke mulige konsekvenser det kan have, hvis du ikke svarer.

5. MODTAGERE AF INDSAMLEDE DATA

Personalet i vores virksomhed, de tjenester, der er ansvarlige for kontrollen (især revisor), og vores underleverandører har adgang til dine personoplysninger.

Offentlige organer kan også være adressater for dine personoplysninger, udelukkende for at opfylde vores juridiske forpligtelser, advokatvagter, ministerielle embedsmænd og organer, der er ansvarlige for inddrivelse af gæld.

6. OVERDRAGELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personlige oplysninger vil ikke blive solgt, udlejet eller udvekslet til fordel for tredjeparter.

7. VARIGHEDEN AF OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Vedrørende data vedrørende forvaltning af kunder og potentielle kunder:

 • Dine personlige oplysninger vil ikke blive opbevaret længere end det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at administrere vores forretningsforbindelse med dig. Oplysninger, der gør det muligt at dokumentere en rettighed eller en kontrakt, og som skal opbevares med henblik på overholdelse af en juridisk forpligtelse, vil dog blive opbevaret i det tidsrum, der er fastsat i gældende lovgivning.
 • Med hensyn til eventuelle prospekteringsaktiviteter for kunder kan deres oplysninger opbevares i en periode på tre år fra afslutningen af forretningsforbindelsen.
 • Personoplysninger om en potentiel kunde, der ikke er kunde, kan opbevares i en periode på tre år fra indsamlingen af oplysningerne eller fra den sidste kontakt fra den potentielle kunde.
 • Ved udløbet af denne treårige periode kan vi kontakte dig igen for at høre, om du fortsat ønsker at modtage kommercielle henvendelser.

Vedrørende identifikationsmærkerne:

I tilfælde af udøvelse af retten til indsigt eller berigtigelse kan oplysningerne om identitetsdokumenter opbevares i den periode, der er fastsat i artikel 9 i retsplejeloven, dvs. et år. I tilfælde af udøvelse af retten til indsigelse kan disse oplysninger arkiveres i den forældelsesfrist, der er fastsat i artikel 8 i retsplejeloven, dvs. tre år.

Med hensyn til oplysningerne om bankkort:

Finansielle transaktioner i forbindelse med betaling af køb og gebyrer via webstedet overlades til en udbyder af betalingstjenester, som sørger for, at de fungerer gnidningsløst og sikkert.

Med henblik på tjenesterne kan denne betalingstjenesteudbyder være forpligtet til at modtage dine personlige data vedrørende dine kreditkortnumre, som den indsamler og opbevarer i vores navn og på vores vegne.

Vi har ikke adgang til disse data.

For at give dig mulighed for regelmæssigt at foretage køb eller betale gebyrer på webstedet opbevares dine kreditkortoplysninger i forbindelse med din registrering på webstedet og mindst indtil du gennemfører din sidste transaktion.

Ved at sætte kryds på webstedet i det felt, der udtrykkeligt er beregnet til dette formål, giver du os dit udtrykkelige samtykke til denne opbevaring.

Dataene vedrørende det visuelle kryptogram eller CVV2, der er registreret på dit bankkort, gemmes ikke.

Hvis du nægter, at dine personlige oplysninger vedrørende dine kreditkortnumre opbevares på de betingelser, der er angivet ovenfor, opbevarer vi ikke disse oplysninger ud over den tid, der er nødvendig for at gennemføre transaktionen.

Under alle omstændigheder kan oplysningerne om disse under alle omstændigheder opbevares i mellemliggende arkiver med henblik på bevisførelse i tilfælde af en eventuel tvist om transaktionen i den periode, der er fastsat i artikel L 133-24 i den monetære og finansielle kodeks, i dette tilfælde 13 måneder fra debiteringsdatoen. Denne periode kan forlænges til 15 måneder for at tage hensyn til muligheden for at anvende betalingskort med debetbetaling.

Vedrørende forvaltningen af de indsigelseslister, der skal modtages fra prospektering:

De oplysninger, der gør det muligt at tage hensyn til din indsigelsesret, opbevares i mindst tre år efter udøvelsen af indsigelsesretten.

Med hensyn til statistikker over publikumsmålinger :

De oplysninger, der er lagret i brugernes terminal, eller andre oplysninger, der anvendes til at identificere brugerne og gøre det muligt at spore dem eller at følge deres tilstedeværelse, opbevares ikke længere end 6 måneder.

8. SIKKERHED

Vi informerer dig om at træffe alle nødvendige forholdsregler, organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at bevare sikkerheden, integriteten og fortroligheden af dine personlige data og især for at forhindre, at de bliver deformeret, beskadiget eller at uautoriserede tredjeparter får adgang til dem. Vi vil eller kan også anvende sikre betalingssystemer, der er i overensstemmelse med den nyeste teknologi og gældende regler.

9. COOKIES

Cookies er tekstfiler, ofte krypterede, der gemmes i din browser. De oprettes, når en brugers browser indlæser et bestemt websted: webstedet sender oplysninger til browseren, som opretter en tekstfil. Hver gang brugeren vender tilbage til det samme websted, henter browseren denne fil og sender den til webstedets server.

Der findes to typer cookies, som ikke har samme formål: tekniske cookies og reklamecookies :

 • Tekniske cookies anvendes under hele din navigation for at lette og udføre visse funktioner. En teknisk cookie kan f.eks. bruges til at huske de svar, der er udfyldt i en formular, eller brugerens præferencer med hensyn til sprog eller præsentation af et websted, når sådanne muligheder er til rådighed.
 • Reklamecookies kan ikke kun oprettes af det websted, som brugeren surfer på, men også af andre websteder, der viser reklamer, annoncer, widgets eller andre elementer på den viste side. Disse cookies kan navnlig anvendes til at foretage målrettet reklame, dvs. reklame, der er bestemt efter brugerens navigation.

Vi bruger tekniske cookies. Disse lagres i din browser i en periode, der ikke kan overstige seks måneder.

Vi bruger ikke reklamecookies. Men hvis vi bruger dem i fremtiden, vil vi informere dig på forhånd, og du vil om nødvendigt have mulighed for at deaktivere disse cookies.

Vi bruger eller kan bruge Google Analytics, som er et statistisk værktøj til analyse af målgrupper, der genererer en cookie til at måle antallet af besøg på webstedet, antallet af viste sider og de besøgendes aktivitet. Din IP-adresse indsamles også for at fastslå den by, hvorfra du opretter forbindelse. Denne cookies holdbarhed er nævnt i artikel 7, litra v), i dette charter.

Vi minder dig om, at du til alle nyttige formål kan forhindre, at der sættes cookies ved at konfigurere din browser. Et sådant afslag kan dog forhindre, at webstedet fungerer korrekt.

10. TILLADELSE

Når du vælger at videregive dine personoplysninger, giver du udtrykkeligt samtykke til, at dine personoplysninger indsamles og anvendes i overensstemmelse med dette charter og den gældende lovgivning.

11. ADGANG TIL DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

I overensstemmelse med lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om behandling af personoplysninger, registre og frihedsrettigheder har du ret til at få meddelelse og om nødvendigt få rettet eller slettet de oplysninger, der vedrører dig, ved at få online adgang til din fil. Du kan også gå til :

 • e-mail-adresse : contact@shoprunback.com
 • postadresse: 59 rue des Petits Champs 75001 Paris, Frankrig

Der erindres om, at enhver person af legitime grunde kan modsætte sig behandlingen af oplysninger om vedkommende.

12. ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre dette charter til enhver tid, helt eller delvist. Disse ændringer træder i kraft fra offentliggørelsen af det nye charter. Din brug af webstedet efter ikrafttrædelsen af disse ændringer vil være ensbetydende med anerkendelse og accept af det nye charter. Hvis dette nye charter ikke passer dig, vil du ellers ikke længere have adgang til webstedet.

13. IKRAFTTRÆDELSE

Dette charter trådte i kraft den 1. april 2022.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.